Over Stichting Vrije Val

Gegevens inzake ANBI – status

Naam van de instelling 
Stichting Vrije Val

Door de KvK toegekende unieke nummer
8069608

Contactgegevens 
Purmerdijk 15, 1446 RJ Purmerend, tel. 0299-621462 – vrijeval@frankgroothof.nl

Doelstelling van de stichting
De stichting stelt ten doel het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van theateractiviteiten en al hetgeen daarmee verband houdt, alles in de ruimste zin.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Bestuurssamenstelling
Mevrouw M.J.M.G. van Dorsten – voorzitter
De heer H.W. van Lunsen – secretaris
Mevrouw J.G.M. van Mil – penningmeester

Beloningsbeleid van de instelling
De bestuurders van Stichting Vrije Val ontvangen geen vergoeding. Bij het beloningsbeleid wordt de CAO-Nederlandse Toneel gevolgd.

Beknopt actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording:
Verkorte jaarcijfers 2012